Dm viết tắt tiếng anh là gì?

Nhiều người thắc mắc Dm viết tắt tiếng anh là gì? Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ giải đáp điều này.

Xem thêm: nhập quần áo từ trung quốc + váy cưới trung quốc + nhập hàng trung quốc

Dm viết tắt tiếng anh là gì?


Những từ viết tắt từ DM có thể là:

Data Management - also Data Manage
Delta Modulation - also Delta M, DEM and DMOD
Diabetes mellitus - also DMI
Differential Mode
Disassembly Manual
Disconnected Mode
Docking Mechanism
Dark Matter - also DAMA
Data Manager
Design Manual
Data Model
Deutsche Mark - also DEM and D-Mark
Development Motor
                                     
Design Margin
Dipole moment
Development Machine
Dialog Manager
Diameter - also diam, d, dia, da, Dae, dia. and Diam.
Daunomycin - also dnm, DAU, Dn and DAUNO
DOMINICA - also DMA and DO
Dexamethasone - also DEX, DXM, Dx, Dexa, DMS, DXS, DXT and DXN
Decimeter - also dec and decim
Dermorphin - also DER
Dexamethasone 21-mesylate - also Dex-Mes
Double minutes - also DMs, dmin and dmins
Dexmedetomidine - also DEX, DMED, DXM, DMET and DMT
Double minute chromosomes - also DMs, dmin and dmins
Double minute - also dmin
Dorsomedial hypothalamic nucleus - also DMH and DMN
Dorsomedial nucleus - also DMN
Dextromethorphan - also DEX, DXM, DEM, DMP and DMO
Distributed Management - also DISMAN
Dopamine - also da, DOP, DOA, DP, DOPA, DO, DPM and D(2)
Dermatomyositis - also DMS and Drm

Qua bài viết Dm viết tắt tiếng anh là gì? của chúng tôi có giúp ích được gì cho các bạn không, cảm ơn đã theo dõi bài viết.

Từ khóa liên quan:


Bình Luận

0 Komentar untuk "Dm viết tắt tiếng anh là gì?"

Back To Top