Viết tắt tiếng anh số thứ tự là gì?

Nhiều người thắc mắc Viết tắt tiếng anh số thứ tự là gì? Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ giải đáp điều này.

Xem thêm: đặt mua hàng từ trên Amazon + Dịch vụ ship hàng từ Mỹ về TPHCM + Chuyên nhận ship hàng từ Mỹ

Viết tắt tiếng anh số thứ tự là gì?


 • 1 - one
 • 2 - two
 • 3 - three
 • 4 - four
 • 5 - five
 • 6 - six
 • 7 - seven
 • 8 - eight
 • 9 - nine
 • 10 - ten
 • 11 - eleven
 • 12 - twelve
 • 13 - thirteen
 • 14 - fourteen
 • 15 - fifteen
 • 16 - sixteen
 • 17 - seventeen
 • 18 - eighteen
 • 19 - nineteen
 • 20 - twenty
 • 21 - twenty-one
 • 22 - twenty-two
 • 23 - twenty-three
 • 30 - thirty
 • 40 - forty
 • 50 - fifty
 • 60 - sixty
 • 70 - seventy
 • 80 - eighty
 • 90 - ninety
 • 100 - one hundred
 • 101 - one hundred and one
 • 200 - two hundred
 • 300 - three hundred
 • 1000 - one thousand
 • 1,000,000 - one million
 • 10,000,000 - ten million
 • Viết tắt tiếng anh số thứ tự là gì?
  Viết tắt tiếng anh số thứ tự là gì?
                                       
Số thứ tự trong ngày tháng:

Số thứ tự được hình thành từ số đếm bằng cách thêm TH vào cuối số đếm. Ngoài trừ ba số thứ tự đầu tiên (first, second, third).

 • 1st - first
 • 2nd - second
 • 3rd - third
 • 4th - fourth
 • 5th - fifth
 • 6th - sixth
 • 7th - seventh
 • 8th - eighth
 • 9th - ninth
 • 10th - tenth
 • 11th - eleventh
 • 12th - twelfth
 • 13th - thirteenth
 • 14th - fourteenth
 • 15th - fifteenth
 • 16th - sixteenth
 • 17th - seventeenth
 • 18th - eighteenth
 • 19th - nineteenth
 • 20th - twentieth
 • 21st - twenty-first
 • 22nd - twenty-second
 • 23rd - twenty-third
 • 30th - thirtieth
 • 40th - fortieth
 • 50th - fiftieth
 • 60th - sixtieth
 • 70th - seventieth
 • 80th - eightieth
 • 90th - ninetieth
 • 100th - hundredth
 • 101th - hundred and first
 • 200th - two hundredth
 • 300th - three hundredth
 • 1,000th - thousandth
 • 1,000,000th - ten millionth
.Qua bài viết Viết tắt tiếng anh số thứ tự là gì? của chúng tôi có giúp ích được gì cho các bạn không, cảm ơn đã theo dõi bài viết.

Từ khóa liên quan:

Bình Luận

0 Komentar untuk "Viết tắt tiếng anh số thứ tự là gì?"

Back To Top